Je kan je nu inschrijven voor het werkjaar 2018 – 2019 via deze link.

Je kan alle informatie terug vinden in ons 3-maandelijkse infobrochure: Het Binnepretje. Download het eerste binnepretje van 2017-2018 hier.

Het lidgeld voor een volledig jaar bedraagt 30,00 euro en bekostigd de verzekering van uw kind.
Het lidgeld dient te worden overgeschreven naar onderstaande rekening met als mededeling de naam van het kind:
734-0246616-51
IBAN: BE75 7340 2466 1651
BIC: KREDBEBB
VZW Jeugdkring Huldenberg
E.Gillisstraat 7
3040 Huldenberg