Kinderen uit kwetsbare Gezinnen kunnen genieten van een sociaal tarief voor cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten georganiseerd door het lokaal bestuur, een vereniging of het deeltijds kunstonderwijs van Huldenberg.

Een gezin kan zo per kalenderjaar voor ieder kind tussen 2 en 18 jaar voor € 100 aan vrijetijdsbonnen aanvragen. Die kunnen gebruikt worden om het lidgeld, inschrijvingsgeld, tickets, kledij of ander materiaal te betalen.

Voorwaarden

De vrijetijdsbonnen worden uitgegeven aan ouders van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Om te bepalen of iemand recht heeft op vrijetijdsbonnen wordt bij iedere aanvraag een beperkt financieel onderzoek gedaan.

Procedure

·         De aanvraag gebeurt bij de sociale dienst van het lokaal bestuur na afspraak.

·         De bonnen kunnen op elk ogenblik van het jaar aangevraagd worden en blijven één jaar geldig na uitgifte.

·         Indien aan de voorwaarden is voldaan, worden voor ieder kind van het gezin vanaf de leeftijd van 2 jaar tot 18 jaar vrijetijdsbonnen voor een bedrag van € 100 per kind en per kalenderjaar afgeleverd.

·         De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

·         De begunstigde ontvangt na onderzoek onmiddellijk de vrijetijdsbonnen. Hiermee kunnen betalingen in het registratiesysteem van het lokaal bestuur gebeuren. Een bon wordt ook door de deelnemende verenigingen als betaalmiddel aanvaard.

Waarvoor kan de vrijetijdsbon gebruikt worden?

De vrijetijdsbon kan uitsluitend aangewend worden voor kinderen van 2 jaar tot 18 jaar voor:

·         Culturele- jeugd- en sportactiviteiten georganiseerd door de gemeente Huldenberg en/of het OCMW Huldenberg.

·         Lid- of inschrijvingsgeld bij een Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdvereniging en het deeltijds onderwijs van Huldenberg.

·         Kledij en materialen aangekocht bij een Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdvereniging en het deeltijds kunstonderwijs van Huldenberg.

·         Toegangsgelden en tickets bij een Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdvereniging en het deeltijds onderwijs van Huldenberg.

·         Jeugd- en sportkampen georganiseerd door Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdverenigingen en het deeltijds onderwijs van Huldenberg.

De vrijetijdsbonnen kunnen nooit gebruikt worden voor:

·         Reguliere schoolkosten

·         Maaltijden of dranken ten voordele van de vereniging.